Karin Schwarzbek  – Bilder, Ausstellungen, Texte, CV/Doku, Kontakt, Links
Aktuell: «Werkschau TG»
19.11.16–11.12.16

http://www.werkschautg.ch
Aktuell: «Trouvailles Jubiläumsausstellung 45 Jahre GBG», Galerie Bob Gysin
29.10.16–07.01.17
http://www.gbg-galerie.ch/